DA
Save To Shortlist
Nye Biler Pre-Owned Udforsk meet us

Cookies

Cookie Politik

Ejeroplysninger

FORMULA AUTOMOBILE AS · BJARKEVEJ 3 · DK-3450 ALLERØD

TEL +45 7023 0901 · FAX +45 7023 0902 · CVR 26181992

Hvad er cookies?

En cookie er en lille tekstfil, der lagres i din browser og for at kunne genkende din computer ved tilbagevendende besøg. Der er ingen personlige oplysninger gemt i vores cookies og de kan ikke indeholde virus.

Sådan sletter eller blokerer du for cookies

Læs guiden her.

Formål med cookies på vores website

 • Trafikmåling, så vi ved hvor mange, der besøger vores site.

Cookies anvendt på vores website

Læs privatlivspolitik.

Brug af personoplysninger

Personoplysninger afgives aldrig til tredjepart, med mindre du selv udtrykkeligt giver tilsagn hertil, og vi indsamler aldrig personoplysninger, uden at du selv har givet os disse oplysninger ved registrering, køb eller deltagelse i en undersøgelse m.v. Her indsamles oplysninger om navn, adresse, postnummer, e-mail, køn, alder, interesser, holdninger og kendskab til forskellige emner.

Personoplysninger bruges til at gennemføre det køb eller den service, som oplysningerne er indsamlet i forbindelse med. Oplysningerne bruges derudover til at få større kendskab til dig og øvrige brugere af websitet. Denne brug kan bl.a. omfatte undersøgelser og analyser, der er rettet mod en forbedring af vore produkter, tjenester og teknologier, samt visning af indhold og reklamer, der er tilpasset dine interesser og hobbyer.

Kontakt vedr. personoplysninger

Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret om dig hos FORMULA AUTOMOBILE, skal du rette henvendelse på telefon +45 7023 0901. Er der registreret forkerte data, eller har du andre indsigelser, kan du rette henvendelse samme sted. Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer der er registreret om dig, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i Persondataloven.

Beskyttelse af personoplysninger

Ifølge persondataloven skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer dine personlige oplysninger på computere med begrænset adgang, som er placeret i kontrollerede faciliteter, og vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om vores brugeroplysninger håndteres forsvarligt, og under stadig hensyntagen til dine rettigheder som bruger. Vi kan dog ikke garantere 100 procent sikkerhed ved dataoverførsler via internettet. Det betyder, at der kan være en risiko for, at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysninger, når data sendes og opbevares elektronisk. Du afgiver således dine personlige oplysninger på eget ansvar.

Personoplysninger slettes eller anonymiseres løbende efterhånden som det formål, de blev indsamlet til, afsluttes. Personoplysninger gemmes højst i 12 måneder efter brug.

Den hurtige udvikling af internettet betyder, at ændringer i vores behandling af personoplysninger kan blive nødvendige. Vi forbeholder os derfor ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger. Gør vi det, retter vi selvfølgeligt datoen for “sidst opdateret” nederst på siden. I tilfælde af væsentlige ændringer giver vi dig besked i form af en synlig meddelelse på vores websites.

I det omfang, der behandles personoplysninger om dig, har du ifølge persondataloven ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, der kan henføres til dig. Såfremt det viser sig, at de oplysninger eller data, der behandles om dig, er urigtige eller vildledende, har du ret til at kræve disse berigtiget, slettet eller blokeret. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Du kan også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klage indgives til Datatilsynet, jf. persondatalovens § 58, stk. 1.

Datapolitik

Formula Groups Datapolitik

Formula Group (”Formula”) er underlagt persondataloven/databeskyttelsesloven og persondataforordningen, hvilket bl.a. betyder, at Formula er forpligtet til at oplyse dig om, hvilke af dine personoplysninger Formula behandler, samt hvilke rettigheder du har i forbindelse hermed.

 1. DATAANSVARLIG

Formula Automobile A/S, CVR-nr. 26 18 19 92, Bjarkesvej 3, 3450 Allerød, telefon 70 23 09 01.

Ovenstående er dataansvarlig. Dine rettigheder er beskrevet i vores datapolitik nedenfor.

 1. PERSONOPLYSNINGER OG FORMÅL

I forbindelse med Formulas handel og service af biler, herunder reparation og opbevaring, salg af reservedele og tilbehør til biler, kontakt med Ferrari og Maserati, finansiering af køb eller leasingaftale, tilmelding til events, booking af specialrejser i forbindelse med køb, udsendelse af nyhedsbreve, samt i forbindelse med den generelle servicering af dig som kunde, eller såfremt du har indgået et samarbejde med Fomula, har Formula i nødvendigt omfang behov for at behandle og opbevare følgende kategorier af oplysninger:

 • Navn, adresse, e-mailadresse og telefonnummer
 • Personnummer/CPR.nr.
 • Kontonummer
 • Kopi af sygesikringsbevis og kørekort eller andet billede-ID
 • Økonomiske oplysninger
 • Kopi af pas
 • Helbredsoplysninger
 • Bilhistorik

Alle oplysninger bliver behandlet fortroligt i overensstemmelse med databeskyttelseslo-ven/persondataloven og persondataforordningen.

Formula’s behandlingsgrundlag udspringer af både den legitime interesse, jfr. artikel 6 (1) (f) i persondataforordningen, som Formula har i at behandle og opbevare kundedata, samt nødvendigheden heraf for at kunne gennemføre handler, vurdere kundernes biler, arrangerer events og rejser for kunderne, besvare kundehenvendelser, yde reparation af kundernes biler samt generel service af kunderne.

Derudover udspringer behandlingsgrundlaget af, at Formula i forbindelse hvidvaskloven er forpligtet til at indsamle og opbevare sygesikringsbevis og pas, kørekort eller andet billede-ID, jfr. artikel 6 (1) (c) i persondataforordningen.

Formula er endvidere retligt forpligtet til, jfr. artikel 6 (1) (c) i persondataforordningen, at behandle dit kørekort eller en kopi heraf, da Formula, jfr. færdselslovens § 65, stk. 2, skal sikre, at du lovligt må føre et køretøj, forinden Formula overlader køretøjet til dig.

Formula kan endvidere behandle oplysninger om CPR-nr., når der er behov for at sikre en entydig identifikation af dig, eller såfremt behandlingen kræves i forbindelse med kommunikation med offentlige myndigheder, herunder særligt tinglysningsretten, jfr. databeskyttelseslovens regler om behandling af CPR-nr.

Dette kunne eksempelvis forekomme, såfremt Formula skal registrere et køretøj for dig i Det Centrale Motorregister, eller såfremt Formula skal tinglyse en hæftelse på dit køretøj i Bilbogen.

Formula behandler dine pasoplysninger og helbredsoplysninger på baggrund af et samtykke, jfr. artikel 6 (1) (a), hvor oplysninger benyttes under planlægning af særlige kundeevents, middage og rejser, hvor der tages særligt hensyn til dine personlige behov, eksempelvis såfremt du har allergier.

Dine pasoplysninger kan også i særlige tilfælde blive benyttet til at dokumentere dit statsborgerskab over for en leverandør, såfremt leverandøren stiller krav til, at leverandørens produkt kun må sælges i et bestemt land eller i en bestemt verdensdel af forretningsmæssige årsager.

Dine pasoplysninger vil ligeledes i dette tilfælde blevet behandlet på baggrund af et samtykke jfr. artikel 6 (1) (a).

Derudover kan Formula benytte dine personoplysninger til fremsendelse af Formulas nyhedsbrev, såfremt du har samtykket til at modtage dette, jfr. markedsføringsloven og persondataforordningens artikel 6 (1) (c).

Såfremt du indgår i et samarbejde med Formula, har Formula en legitim interesse, jfr. artikel 6 (1) (f) i persondataforordningen, i at behandle nødvendige personoplysninger om dig.

Formula kan dele dine oplysninger internt i Formula Group koncernen, såfremt Formula har en legitim interesse heri jfr. artikel 6 (1) (f).

 1. MODTAGERE OG BEHANDLERE AF PERSONOPLYSNINGER

Dine personoplysninger behandles udelukkende af Formula, medmindre anden brug følger af henvendelsens natur eller opgavens art. Dine oplysninger vil i nødvendigt omfang eksempelvis blive videregivet til Dropbox (opbevaring), ModisCS+ (Ferraris og Maseratis kundesystem), CDK Global (økonomisystem), Conference Manager (event- og rejsesystem), S4 Computersystems (webshop), Microsoft OneDrive (mailsystem), IT-Relation (hosting), og Incadea Nordic (Økonomisystem).

Pasoplysninger og helbredsoplysninger vil i forbindelse med booking af rejser og events blive videregivet til rejsebureauet, hotellet eller den samarbejdspartner der afholder eventet.

Dine pasoplysninger kan også i særlige tilfælde blive videregivet til vores leverandører af biler, såfremt vi eksporterer/importerer et køretøj for dig og skal dokumentere over for en leverandøren, hvilket land eller hvilken verdensdel køretøjet bliver eksporteret/importeret til.

Dine personoplysninger kan også blive videregivet til vores samarbejdspartnere og databehandlere, såfremt videregivelsen er formålstjenestelig eller nødvendig for Formula’s servicering af dig som kunde.

Såfremt Formula skal foretage en kreditvurdering af dig, vil dine oplysninger i nødvendigt omfang blive delt med Experian A/S.

Dine oplysninger kan også i nødvendigt omfang blive delt i Formula Group koncernen.

 1. ADGANG TIL INDSIGT, BERIGTIGELSE, SLETNING, BEGRÆNSNING ELLER INDSIGELSER

Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer Formula har registreret om dig. Ønsker du det, udleverer Formula en elektronisk kopi af de indsamlede oplysninger.

Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Du har derudover ret til at kræve registrerede personoplysninger om dig berigtiget eller slettet eller behandlingen heraf begrænset. Såfremt du under vores servicering eller handel med dig gør indsigelser mod Formula’s behandling af dine oplysninger, eller anmoder om sletning eller begrænsning af oplysninger, som er nødvendige for vores behandling af din henvendelse, jfr. pkt. 2, vil Formula ikke længere kunne behandle henvendelsen og salget/servicen vil blive afregnet iht. de indgåede aftaler.

Der kan efter persondataforordningen være konkrete situationer, hvor Formula ikke er forpligtet til at efterkomme ovenstående rettigheder.

Hvis du ønsker (1) indsigt i, (2) berigtigelse eller sletning af de personoplysninger, som er registreret om dig hos Formula, eller (3) begrænsning af behandling af de registrerede personoplysninger eller (4) har du andre indsigelser, skal du rette henvendelse til info@formulaauto.dk eller telefon 70 23 09 01.

 1. DATAPORTABILITET

Du har i visse tilfælde ret til at få udleveret eller overført dine personoplysninger til en anden dataansvarlig.

 1. VARIGHED AF OPBEVARING

Personoplysningerne i forbindelse med køb, salg, service eller finansiel leasing af Formulas produkter, vil blive opbevaret forsvarligt i 5 år fra handlen eller servicen er konkluderet eller leasingaftalen er afsluttet. Dette er bl.a. med henblik på opfyldelse af bogføringsloven samt håndtering af eventuelle ansvarssager og mangelsager.

Såfremt du har købt et produkt på kredit, og skal afbetale restgælden i produktet, vil dine oplysninger blive opbevaret forsvarligt i 5 år fra kredittens afvikling med henblik på opfyldelse af bogføringsloven.

Oplysninger om mulige kunder slettes 6 måneder efter seneste aktivitet (via telefon, mail eller anden kontakt med Formula).

Kopi af sygesikringsbevis og kørekort eller andet billede-ID opbevares af hensyn til hvidvaskloven i 5 år fra modtagelsen.

Kopi af dit pas eller anden legitimation, som benyttes i forbindelse med rejser og events som Formula arrangerer, slettes 18 måneder efter rejsen eller eventet er afsluttet, medmindre du inden for denne periode deltager i en ny rejse eller et nyt event. Dine helbredsoplysninger slettes ligeledes 18 måneder efter rejsen eller eventet er afsluttet, medmindre du inden for denne periode deltager i en ny rejse eller et nyt event.

Pasoplysninger som benyttes ved import/eksport slettes umiddelbart efter eksporten/importen af bilen er afsluttet.

Personoplysninger om samarbejdspartnere, opbevares i 6 måneder efter samarbejdet er ophørt.

Personoplysninger som benyttes i forbindelse med udsendelse af Formulas nyhedsbrev, slettes kun i det tilfælde, at du tilbagekalder dit samtykke til at Formula må sende dig nyhedsbreve. Dit samtykke til at modtage Formulas nyhedsbrev kan altid tilbagekaldes.

 1. KLAGE

Du har mulighed for at klage over behandlingen af personoplysninger. Klage indgives til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, dt@datatilsynet.dk.

Samtykkeerklæring
(NYHEDSBREV)

Formula Group (”Formula”) er underlagt persondataloven/databeskyttelsesloven og persondataforordningen, hvilket bl.a. betyder, at Formula er forpligtet til at oplyse dig om, hvilke af dine personoplysninger Formula behandler, samt hvilke rettigheder du har i forbindelse hermed.

Ved at underskrive denne samtykkeerklæring giver du specifikt samtykke til, at Formula må behandle personoplysninger om dig i forbindelse med at Formula sender nyhedsbreve til dig.

1. DATAANSVARLIG

Formula Automobile A/S, CVR-nr. 26 18 19 92, Bjarkesvej 3, 3450 Allerød, telefon 70 23 09 01, e-mailinfo@formulaauto.dk er dataansvarlig.

2. PERSONOPLYSNINGER OG FORMÅL

Med henblik på at overholde både markedsføringslovens regler og persondataforordningens regler skal du give specifikt samtykke til, at Formula må fremsende dig et nyhedsbrev i markedsføringsmæssige øjemed.

3. MODTAGERE OG BEHANDLERE AF PERSONOPLYSNINGER

Dine personoplysninger behandles af Formula, medmindre anden brug følger af henvendelsens natur eller behandlingens art. Dine oplysninger vil blive videregivet Formulas databehandler, der på vegne af Formula står for udsendelse af nyhedsbreve.

4. ADGANG TIL INDSIGT, BERIGTIGELSE, SLETNING, BEGRÆNSNING, INDSIGELSER OG DATAPORTABILITET

Du kan læse om dine rettigheder i Formulas datapolitik, som du allerede har fået udleveret. Har du ikke længere Formulas datapolitik, kan du få den udleveret igen ved forespørgsel.

5. TILBAGEKALDELSE AF SAMTYKKE

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke.

6. VARIGHED OG OPBEVARING

Dine personoplysningerne vil blive opbevaret indtil du framelder dig Formulas nyhedsbrev, herunder ved at tilbagekalde dit samtykke.

7. KLAGE

Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klage indgives til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, dt@datatilsynet.dk.

Cookie Liste

Cookie Classification
Name
Domain
Opt Out
Cookie Type
Description
Essential _ga Third Party https://tools.google.com/dlpage/gaoptout Cookie Google Analytics Cookie Types
Essential _gat_trackerFerrari Third Party Cookie Google Analytics Cookie Types
Essential gat_uacode Third Party Cookie Google Analytics Cookie Types
Essential _gid Third Party Cookie Google Analytics Cookie Types
Essential __utma Third Party Cookie Google Analytics Cookie Types
Essential __utmb Third Party Cookie Google Analytics Cookie Types
Essential __utmc Third Party Cookie Google Analytics Cookie Types
Essential __utmt Third Party Cookie Google Analytics Cookie Types
Essential __utmv Third Party Cookie Google Analytics Cookie Types
Essential __utmz Third Party Cookie Google Analytics Cookie Types
Essential _ga Third Party Cookie Google Analytics Cookie Types
Performance GTM ferraridealers.com Cookie Google Tag Manager
Performance mmapi.store.p.[0..N] Oracle https://www.oracle.com/marketingcloud/opt-status.html Persistent (1 year) Persistent storage set for a duration of one year from the visitor’s last visit on the site. It stores customer profile information, personalization criteria and campaign data (persistent values) captured from the site pages, External visitor ids.
Essential mmapi.store.s.[0..N] Oracle https://www.oracle.com/marketingcloud/opt-status.html Session Session storage set for the duration of the browser session. It stores postponed actions to be passed to the Maxymiser CG service with the following request, personalization criteria and campaign data (session values) captured from the site pages, Oracle Maxymiser Utilities i.e., QA tool, debug tool, etc.
Performance mmcore.tst Oracle https://www.oracle.com/marketingcloud/opt-status.html Persistent Helper cookie to test whether cookies are enabled in visitor's browser.
Essential mtui-vehicletype ferraridealers.com Local Storage Vehicle Library Data Search Filter Cookies
Essential mtvl-odometer_to ferraridealers.com Local Storage Vehicle Library Data Search Filter Cookies
Essential mtvl-order ferraridealers.com Local Storage Vehicle Library Data Search Filter Cookies
Essential mtvl-page ferraridealers.com Local Storage Vehicle Library Data Search Filter Cookies
Essential mtvl-price_from ferraridealers.com Local Storage Vehicle Library Data Search Filter Cookies
Essential mtvl-price_to ferraridealers.com Local Storage Vehicle Library Data Search Filter Cookies
Essential mtvl-reg_year_from ferraridealers.com Local Storage Vehicle Library Data Search Filter Cookies
Essential mtvl-reg_year_to ferraridealers.com Local Storage Vehicle Library Data Search Filter Cookies
Essential mtvl-search_name ferraridealers.com Local Storage Vehicle Library Data Search Filter Cookies
Essential mtvl-timestamp ferraridealers.com Local Storage Vehicle Library Data Search Filter Cookies
Essential mtvl-vehiclelist ferraridealers.com Local Storage Vehicle Library Data Search Filter Cookies
Essential Mtvl-version ferraridealers.com Local Storage Vehicle Library Data Search Filter Cookies
Essential mtvl-compare ferraridealers.com Local Storage Vehicle Library Data Search Filter Cookies
Essential mtvl-save-list ferraridealers.com Local Storage Vehicle Library Data Search Filter Cookies
Essential savedItems ferraridealers.com Local Storage Saved Bookmarks
Essential sid ferraridealers.com Cookie CMS Session ID, this won’t show if not logged into the CMS
Essential ferrari-cookie-notice ferraridealers.com Cookie Cookie Policy Cookie for storing 30 day expiry date
Comfort mttracker ferraridealers.com Cookie Cookie value to used to track page views containing a unique number
Comfort _ym_metrika_enabled Third Party – Yandex.Metrica https://yandex.com/support/metrica/general/opt-out.html Browsing Checks whether other Yandex.Metrica cookies are installed. Period of validity: 60 minutes
Comfort _ym_isad Third Party – Yandex.Metrica https://yandex.com/support/metrica/general/opt-out.html Browsing Determines whether a user has ad blockers. Period of validity: 2 days
Comfort _ym_uid Third Party – Yandex.Metrica https://yandex.com/support/metrica/general/opt-out.html Browsing Used for identifying site users. Period of validity: 1 year
Comfort _ym_d Third Party – Yandex.Metrica https://yandex.com/support/metrica/general/opt-out.html Browsing Stores the date of the user's first site session. Period of validity: 1 year
Comfort yabs-sid Third Party – Yandex.Metrica https://yandex.com/support/metrica/general/opt-out.html Browsing Session ID. Period of validity: Until the session ends
Comfort _ym_debug Third Party – Yandex.Metrica https://yandex.com/support/metrica/general/opt-out.html Browsing Indicates that debug mode is active. Period of validity: Until the session ends
Comfort _ym_mp2_substs Third Party – Yandex.Metrica https://yandex.com/support/metrica/general/opt-out.html Browsing Used for Target Call. Period of validity: Until the session ends
Comfort _ym_visorc_* Third Party – Yandex.Metrica https://yandex.com/support/metrica/general/opt-out.html Browsing Allows Session Replay to function correctly. Period of validity: 30 minutes
Comfort _ym_hostIndex Third Party – Yandex.Metrica https://yandex.com/support/metrica/general/opt-out.html Browsing Limits the number of requests. Period of validity: 1 day
Comfort _ym_mp2_track Third Party – Yandex.Metrica https://yandex.com/support/metrica/general/opt-out.html Browsing Used for Target Call. Period of validity: 30 days
Comfort i Third Party – Yandex.Metrica https://yandex.com/support/metrica/general/opt-out.html Browsing Used for identifying site users. Period of validity: 1 year
Comfort yandexuid Third Party – Yandex.Metrica https://yandex.com/support/metrica/general/opt-out.html Browsing Used for identifying site users. Period of validity: 1 year
Comfort usst Third Party – Yandex.Metrica https://yandex.com/support/metrica/general/opt-out.html Browsing Stores auxiliary information for syncing site user IDs between different Yandex domains. Period of validity: 1 year
Advertising DSID .doubleclick.net Cookie Doubleclick.net | These are publicity cookies used to improve advertising. Usually used to target publicity according to contents that are relevant for a user, improve performance reports of the campaign and avoid showing advertisements that the user has already seen Further information on Doubleclick cookies in
Advertising IDE .doubleclick.net Cookie Doubleclick.net | These are publicity cookies used to improve advertising. Usually used to target publicity according to contents that are relevant for a user, improve performance reports of the campaign and avoid showing advertisements that the user has already seen Further information on Doubleclick cookies in https://goo.gl/2aiHzY
Advertising __Secure-3PAPISID .google.com Cookie Doubleclick.net | These are publicity cookies used to improve advertising. Usually used to target publicity according to contents that are relevant for a user, improve performance reports of the campaign and avoid showing advertisements that the user has already seen Further information on Doubleclick cookies in
Advertising __Secure-3PSID .google.com Cookie Used by for targeting purposes to build a profile of the website visitor's interests in order to show relevant & personalised Google advertising
Advertising __Secure-APISID .google.com Cookie Used by for targeting purposes to build a profile of the website visitor's interests in order to show relevant & personalised Google advertising
Advertising __Secure-HSID .google.com Cookie Used by for targeting purposes to build a profile of the website visitor's interests in order to show relevant & personalised Google advertising
Advertising __Secure-SSID .google.com Cookie Used for security purposes to store digitally signed and encrypted records of a user’s Google account ID and most recent sign-in time which allows Google to authenticate users, prevent fraudulent use of login credentials, and protect user data from unauthorised parties. This can also be used for targeting purposes to show relevant & personalised ad content
Advertising 1P_JAR .google.com Cookie Used to store information about how you use the website and any advertising that you may have seen before visiting this website, in addition to being used to help customise advertising on Google properties by remembering your most recent searches, your previous interactions with an advertiser's ads or search results and your visits to an advertisers website.
Advertising AID .google.com Cookie Used for targeting purposes to store Google IDs so that your activity can be linked across devices (if you’ve previously signed in to your Google Account on another device), in order to show relevant & personalised advertising across all devices
Advertising ANID .google.com Cookie Used by for targeting purposes to build a profile of the website visitor's interests in order to show relevant & personalised Google advertising
Advertising APISID .google.com Cookie Used by for targeting purposes to build a profile of the website visitor's interests in order to show relevant & personalised Google advertising
Advertising CONSENT .google.com Cookie Used to store Google Network advertising preferences for use in targeted advertising
Advertising HSID .google.com Cookie Used for security purposes to store digitally signed and encrypted records of a user’s Google account ID and most recent sign-in time which allows Google to authenticate users, prevent fraudulent use of login credentials, and protect user data from unauthorised parties. This can also be used for targeting purposes to show relevant & personalised ad content
Advertising NID .google.com Cookie Used to store preferences in a unique Google ID to remember your information, such as your preferred language (e.g. English), how many search results you wish to have shown per page (e.g. 10 or 20), and whether or not you wish to have Google’s SafeSearch filter turned on. These preferences can be used for optimised &/or personalised advertising on Google networks
Advertising S .google.com Cookie cookie may collect certain information used to help improve services, including the pages users visit most often and whether users get error messages from certain pages. This cookie may also be used to anonymously measure the effectiveness of PPC (pay per click) and affiliate advertising.
Advertising SAPISID .google.com Cookie Used by for targeting purposes to build a profile of the website visitor's interests in order to show relevant & personalised Google advertising
Advertising SEARCH_SAMESITE .google.com Cookie These cookies are used to deliver adverts more relevant to you and your interests. They are also used to limit the number of times you see an advert as well as help measure the effectiveness of the advertising campaign. They are usually placed by advertising networks with the website operator's permission. They remember that you have visited a website and this information is shared with other organisations such as advertisers. Quite often targeting or advertising cookies will be linked to site functionality provided by the other organisation.
Advertising SID .google.com Cookie Used for security purposes to store digitally signed and encrypted records of a user’s Google account ID and most recent sign-in time which allows Google to authenticate users, prevent fraudulent use of login credentials, and protect user data from unauthorised parties. This can also be used for targeting purposes to show relevant & personalised ad content
Advertising SIDCC .google.com Cookie Used to store information about how you use the website and any advertising that you may have seen before visiting this website, in addition to being used to help customise advertising on Google properties by remembering your most recent searches, your previous interactions with an advertiser's ads or search results and your visits to an advertisers website.
Advertising SSID .google.com Cookie Used to store information about how you use the website and any advertising that you may have seen before visiting this website, in addition to being used to help customise advertising on Google properties by remembering your most recent searches, your previous interactions with an advertiser's ads or search results and your visits to an advertisers website.
Advertising AID .googleadservices.com Cookie Used for targeting purposes to store Google IDs so that your activity can be linked across devices (if you’ve previously signed in to your Google Account on another device), in order to show relevant & personalised advertising across all devices
Advertising SOC Supership.jp https://supership.jp/optout/ Cookie Used for Programmatic Marketing. Expiration: 2 years
Advertising snowplowOutQueue_snowPlowReference_cf_ferrari_get Third Party Local Storage
Advertising _ai_id Third Party https://www.aimediagroup.com/ Cookie aimediagroup.com
Advertising aitrk Third Party Cookie aimediagroup.com
Advertising Facebook pixel Facebook Inc. https://www.facebook.com/policies/cookies/ Browsing data for profiling and marketing purpose. Data retention: max 180 days. The website uses the Facebook Pixel to track navigation browsing data (e.g. pageviews), user activity (e.g. interactions: click on page or scroll) on our website and provide better advertising on the Facebook platform.
Advertising fr Facebook https://www.facebook.com/policies/cookies/?hc_loca... Cookie Facebook’s primary advertising cookie, used to deliver, measure, and improve the relevancy of ads. Content: User and browser ID; time stamp; miscellaneous other data. Expiration: 90 days.
Advertising oo Facebook https://www.facebook.com/policies/cookies/?hc_loca... Cookie Used to record advertising opt outs. Content: 1 or 0. Expiration: 5 years.
Advertising ddid Facebook https://www.facebook.com/policies/cookies/?hc_loca... Cookie Used to open a specific location in an advertiser's app upon installation. Content: Object ID and App ID. Expiration: 28 days.
Advertising / Marketing ELOQUA ferrari.com https://www.oracle.com/legal/privacy/marketing-clo... Third Party Cookie This cookie contains a Globally Unique Identifier (GUID) a randomly generate strings of characters and numbers that is used to identify visitors to our site. Expiration: 2 years
Performance CallRail pixel Third party https://www.callrail.com/cookies/ Cookie CallRail uses cookies to identify the referrering website or the landing page of users to provide them with a tracking phone number. These cookies are set by CallRail javascript on the Site as well as Client Sites. All cookies are set on the site’s domain and do not attempt to track customers across multiple domains
Performance _CallRail_session Third party https://www.callrail.com/cookies/ Cookie Identifies your user session in the CallRail application. This is required to authenticate your requests when using the application.
Performance calltrk_session_id Third party https://www.callrail.com/cookies/ Cookie Stores a unique identifier for a user browser session so it can be associated with a phone call if one occurs.
Performance calltrk_referrer Third party https://www.callrail.com/cookies/ Cookie Stores the referring URL so visitor source can be accurately attributed when displaying a tracking phone number.
Performance calltrk_landing Third party https://www.callrail.com/cookies/ Cookie Stores the landing page URL so visitor source can be accurately attributed when displaying a tracking phone number.
Performance calltrk_fcid Third party https://www.callrail.com/cookies/ Cookie Stores a unique identifier used to track form submissions when form tracking is enabled.
Performance GTAG Third party https://tools.google.com/dlpage/gaoptout Cookie Google Analytics cookie type
Advertising Criteo criteo.com https://www.criteo.com/commerce-display-opt-in-opt-out/ Browsing Collects anonymous data related to the user's visits to the website with the purpose of displaying targeted ads.
Performance Spincar spincar.com https://www.spincar.com/privacy-policy/ Browsing Collects anonymous data related to the user's visits to the website and engagement on page.

Cookie Indstillinger

Essential

These cookies are essential for websites and their features to work properly. E.g.: authentication cookies.

Comfort

These cookies enable us to improve comfort and usability of websites and to provide various features. E.g.: comfort cookies can be used to store search results, language, character dimensions.

Performance

These cookies collect information about how you use websites. Performance cookies help us, for example, to identify especially popular areas of our website. In this way, we can adapt the content of our websites more specifically to your needs and thereby improve what we offer you.

Advertising

These cookies are used to send advertising and promotional information that is relevant to you, e.g. based on the web pages you visited.